Gary Lee & Partners

Memberi nasihat guaman menurut perihalan peribadi dan perniagaan anakguam

Gary Lee & Partners

Memberi nasihat guaman menurut perihalan peribadi dan perniagaan anakguam

Mengenai Kami

Gary Lee & Partners adalah satu firma guaman butik di Kuala Lumpur, Malaysia yang memberi nasihat dan menyediakan perkhidmatan guaman berkualiti tinggi kepada anakguam tempatan dan juga antarabangsa. Perkhidmatan guaman kami merangkumi kes-kes yang melibatkan litigasi dan bukan litigasi, kerja-kerja korporat dan jual beli berserta pindahmilik (conveyancing).

Pasukan Kami

Pasukan peguam kami adalah berkomitmen tinggi untuk melaksanakan kerja-kerja yang diberikan.

Kami pakar dalam pelbagai bidang amalan, dan mempunyai pengetahuan yang komprehensif dan menyeluruh dalam setiap bidang amalan untuk memberi anakguam keputusan yang terbaik.

Gary Lee & Partners

HUBUNGI KAMI

Gary Lee & Partners adalah firma guaman butik di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami memberi nasihat dan menyediakan perkhidmatan guaman berkualiti tinggi kepada anakguam tempatan dan juga antarabangsa.